Taxibeat Badge
Όροι Χρήσης

 

Επιβάτης

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Taxibeat προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo Taxibeat Limited, που είναι Αγγλική εταιρεία και/ ή οποιαδήποτε θυγατρική του εταιρεία (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Taxibeat μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει.

Διαρκώς αναζητούμε τρόπους ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε το Taxibeat. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις είναι πάντα διαθέσιμοι εδώ: taxibeat.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

 Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από το Taxibeat Limited και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρία» αφορούν το Taxibeat Ltd και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρίες,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Επιβάτης(-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας,
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στο Taxibeat Ltd και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να ‘καλέσετε’ ταξί,
 • «Οδηγός(-οι)» αφορούν τους νόμιμους οδηγούς ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή για οδηγούς και των οποίων η συμμετοχή ως Οδηγοί, είναι αποδεκτή από το Taxibeat,
 • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς,
 • «Υπηρεσίες Taxibeat» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από το Taxibeat με την χρήση του λογισμικού του, και
 • «Υπηρεσίες ταξί» αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους οδηγούς στους επιβάτες.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας 

Μέσα από το λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι οδηγοί ταξί που εμφανίζονται συνδεδεμένοι (online) έχουν την ευκαιρία να λάβουν εντολές μετακίνησης και τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω Taxibeat. Το Taxibeat παρέχει τη δυνατότητα να (α) τοποθετεί και επικοινωνεί με οδηγούν που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας, (β) επιλέγει μεταξύ των διαθέσιμων οδηγών και (γ) ζητά την παροχή υπηρεσιών ταξί του οδηγού της επιλογής σας. Δεν είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας μίσθωσης, ούτε ένας φορέας μεταφοράς, ούτε φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τον οδηγό ταξί. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να κάνετε κράτηση μέσω του Taxibeat Ltd, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον οδηγό που έχετε κάνει κράτηση. Είναι στην ευχέρεια του οδηγού να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς που μπορεί να προγραμματίζονται μέσω της χρήσης του λογισμικού ή της υπηρεσίας Taxibeat. To Taxibeat προσφέρει πληροφορίες και μια μέθοδο εύρεσης υπηρεσιών ταξί, αλλά δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες ταξί ή να ενεργεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως φορέας μεταφορών και ταχυδρομείου και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες ταξί που παρέχονται σε εσάς από αυτούς του οδηγούς. 

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των Taxibeat υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται. 

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

3. Χρεώσεις

Οι υπηρεσίας μας στους επιβάτες είναι δωρεάν. Σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη, εμείς δεν θα σας χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας ούτε θα προσθέτουμε άλλα επιπρόσθετα τέλη για την κράτηση της διαδρομής σας. Δεν θα σας χρεώνουμε, αφού εσείς θα πληρώνετε απευθείας τον οδηγό για τη διαδρομή σας. Αν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, το Taxibeat θα σας χρεώσει για την υπηρεσία μεταφοράς που θα σας παρέχει ο οδηγός για λογαριασμό του οδηγού. Συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς που αγοράζετε από τον οδηγό, και ότι το Taxibeat μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που εσείς παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat συμπεριλαμβανομένων των φόρων και όψιμων τελών, όπως ισχύουν, που είναι πληρωτέα από ή σχετικά με τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των τελών και για την παροχή σε εμάς ενός σε ισχύ λογαριασμού πιστωτικής κάρτας για πληρωμή όλων των τελών για όλες τις φορές. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε δεν επιστρέφεται.

Το Taxibeat χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων όρων. Το Taxibeat δεν είναι υπεύθυνο για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, εμείς θα λαμβάνουμε τις σχετικές λεπτομέρειες συναλλαγής, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου και cookie.

4. Απόρρητο

Το Taxibeat χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας,  και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στη δήλωση απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

5. Εγγραφή και χρήση του λογισμικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat μόνο εάν έχετε εγγραφεί.

Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν εγγραφούν στο Taxibeat. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών Taxibeat λόγω της ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία Taxibeat. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως επιβάτης ή ως οδηγός. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους επιβάτες είναι διαφορετικές από των οδηγών.

Με την εγγραφή σας στο Taxibeat, συμφωνείτε: 

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Το Taxibeat δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν το Taxibeat έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, το Taxibeat έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως επιβάτη είτε ως οδηγού, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Taxibeat υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας,
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Taxibeat: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό το Taxibeat· για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων, 
 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας, 
 4. και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από άλλους χρήστες του Taxibeat. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο στο πλαίσιο της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας, 
 5. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας του Taxibeat, 
 6. να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό στους οδηγούς ταξί που σας συστήθηκαν μέσω Taxibeat για τις υπηρεσίες που σας παρήχθησαν από αυτόν τον οδηγό,
 7. να αντιμετωπίζετε τους οδηγούς που σας συστήθηκαν μέσω Taxibeat με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς, 
 8. να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, 
 9. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρείας Taxibeat. επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν, όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
 10. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό Taxibeat για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία, 
 11. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας Taxibeat μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών, 
 12. ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση του ταξί σας (ελεύθερο ή μισθωμένο) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί επιβάτες που συμμετέχουν στο Taxibeat να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση του ταξί σας. 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat. Το Taxibeat δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Taxibeat στο help@taxibeat.com.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας. 

Όταν επικοινωνήσετε με οδηγό και ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να περιμένετε για απάντηση από τον οδηγό, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την παροχή υπηρεσιών ταξί. Αν ο οδηγός αποδεχτεί την εντολή σας και εσείς θέλετε να την ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το Taxibeat δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών ταξί μεταξύ του επιβάτη και του οδηγού, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών ταξί, ή υπηρεσιών Taxibeat.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Taxibeat συμφωνείτε ότι δεν  θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού, (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Σύμβασης με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων, (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

7. Βαθμολογία και σχόλια επιβατών

Συμφωνείτε ότι οι επιβάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (εσάς και το όχημα). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους.

Το ολοκληρωμένο σχόλιο του επιβάτη μπορεί να (α) ανέβει στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του οδηγού με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) επιβατών για τη γνώμη του επιβάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του οδηγού, και (β) (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από το Taxibeat κατά την κρίση του (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το Taxibeat. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των επιβατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα.

8. Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη Σύμβαση και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Taxibeat, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε  την εταιρεία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχους της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, τους διακαιοδόχους, τους πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οδηγό, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν, ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.

9. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία μπορεί να σας συστήσει σε οδηγούς για σκοπούς μεταφοράς. Δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε οδηγού και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την εταιρεία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημίες που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον οδηγό. Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τον οδηγό. Δεν είμαστε σε θέση και δεν θα παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ εσάς και των οδηγών.  Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού ή την υπηρεσία ταξί (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε οδηγών και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας ταξί ή της υπηρεσίας Taxibeat, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία Taxibeat. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, αναγνωρίζετε ότι το Taxibeat δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη.

10. Λήξη

Το Taxibeat μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) το Taxibeat αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στο Taxibeat. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας. 

Το Taxibeat μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το Taxibeat δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας Taxibeat. 

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Taxibeat και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή.

11. Διανοητική ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Taxibeat ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Taxibeat για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Taxibeat και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. 

To Taxibeat δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων. 

Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και η Taxibeat υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των δικαιοδόχων της.

12.Συντήρηση και Υποστήριξη

Το Taxibeat δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, το Taxibeat μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της Σύμβασης θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

13. Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβασης δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

14. Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Taxibeat σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη. 

Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών. 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων. 

Η αδυναμία του Taxibeat κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του Taxibeat να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια. 

Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά  σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στο Λονδίνο. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

Η αρχική αγγλική έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί μετά από γραπτή αίτησή σας. 

15. Εκπτωτικοί Κωδικοί (Κουπόνια)

Η Taxibeat διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει ανά πάσα στιγμή εκπτωτικούς κωδικούς για τους χρήστες της. Τα κουπόνια εξαργυρώνονται σε διαδρομές ταξί με Taxibeat.

Τα κουπόνια δε μπορούν να εξαργυρωθούν για διαδρομές Boxi με Taxibeat.
Κάθε κουπόνι ισχύει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και λήγει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην εφαρμογή κατά την εισαγωγή του.
Η διάρκεια ισχύος και η αξία τους ποικίλλει και μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της Taxibeat.
Οι χρήστες ενημερώνονται ξεχωριστά για την αξία και την διάρκεια ισχύος κάθε κωδικού προσφοράς που καταχωρούν στην εφαρμογή, μόλις ενεργοποιηθεί το κουπόνι που έχουν λάβει.
Η προσφορά του κουπονιού δεν θα ισχύει μέχρι να εφαρμόζεται στο στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις.
Η προσφορά περιορίζεται σε ένα κουπόνι ανά πελάτη, έτσι κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μία φορά τον εκάστοτε εκπτωτικό κωδικό, εκτός αν διευκρινίζεται από την Taxibeat ότι ισχύουν άλλες προϋποθέσεις.
Η Taxibeat διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει κουπόνια ανά πάσα στιγμή.
Η Taxibeat διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς χρηστών που κρίνει ότι σχετίζονται με κακόβουλη χρήση των εκπτωτικών κωδικών εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη πολλαπλών λογαριασμών, προσπάθεια ή περιστατικά εξαπάτησης του συστήματος με σκοπό την πολλαπλή χρήση της ίδιας προσφοράς από τον ίδιο χρήστη.
Κάθε προσφορά είναι μοναδική και δεν συνδυάζεται με άλλες. Σε γενικές γραμμές, μόνο ένας κωδικός κουπονιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά χρήση των υπηρεσιών της Taxibeat.
Η Taxibeat δεν έχει καμία υποχρέωση για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου για τη χρήση οποιουδήποτε κουπονιού.
Ο χρήστης οφείλει να καταβάλει οποιεσδήποτε επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη χρήση του κουπονιού.
Τα κουπόνια δεν μεταπωλούνται και δεν εξαγοράζονται έναντι αμοιβής.
Τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή διαγραφής.
Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρελθοντικές χρήσεις της υπηρεσίας Taxibeat, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο στις προϋποθέσεις προσφοράς κάποιου κουπονιού.

Εάν ένα κουπόνι χρησιμοποιείται κατά τη χρήση της υπηρεσίας Taxibeat και η υπηρεσία ακυρωθεί ή απορριφθεί, το κουπόνι σας θα πάψει να ισχύει.

 

16. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Gift Card (Δωροκάρτας)

 1. Κάθε μέλος της Taxibeat δικαιούται με δική του πρωτοβουλία και αίτηση να αγοράσει μια ηλεκτρονική Gift Card ή Δωροκάρτα προκειμένου να την δωρίσει προς έναν τρίτο αποδέκτη μέλος ή μη μέλος της Taxibeat. Ο αποδέκτης της δωροκάρτας θα την χρησιμοποιήσει ως μέσο πληρωμής για τις υπηρεσίες ταξί που θα λάβει από τους τρίτους μεταφορείς δια μέσου της χρήσης της πλατφόρμας Τaxibeat. Η αγορά μιας Gift Card μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον δια μέσου της εφαρμογής Taxibeat.
 2. Η αξία της δωροκάρτας ορίζεται κάθε φορά από το μέλος-αποστολέα της δωροκάρτας. Η ελάχιστη αξία μιας Taxibeat δωροκάρτας είναι δέκα (10) ευρώ, ενώ η μέγιστη αξία είναι τριακόσια (300) ευρώ. Ειδικότερα, ο αποστολέας της δωροκάρτας μπορεί να πληρώσει τη δωροκάρτα που αγοράζει χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής που διατίθενται στην Πλατφόρμα προκειμένου να την δωρίσει προς έναν τρίτο αποδέκτη. Το μέλος θα πρέπει να ορίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου παραλήπτη (κατά την ελεύθερη επιλογή του: είτε εισάγοντας ο ίδιος τον αριθμό του τρίτου λήπτη είτε επιτρέποντας την προσωρινή πρόσβαση της εφαρμογής στις Επαφές του στο κινητό του τηλέφωνο αποκλειστικά και μόνον προς εξεύρεση του κινητού τηλεφώνου του λήπτη με βάση το όνομα αποθήκευσης του τηλεφώνου στις Επαφές του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της πολιτικής απορρήτου των παρόντων όρων) που θα συνδέεται μοναδικά με την δωροκάρτα.
 3. Εφόσον ο αποδέκτης της δωροκάρτας είναι μέλος του taxibeat, το ποσό που έχει πιστωθεί στην Gift Card θα εμφανιστεί στον Λογαριασμό του αποδέκτη της δωροκάρτας στην Πλατφόρμα. Ο αποδέκτης θα ενημερωθεί για την λήψη της Gift Card με ηλεκτρονική ειδοποίηση (push notification), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με αποστολή sms στο κινητό τηλέφωνό του. Η ενημέρωση μέσω push notification ή sms θα περιλαμβάνει αναφορά στο κινητό τηλέφωνο του αποστολέα της Gift Card (χωρίς ονοματεπώνυμο). Αν ο αποδέκτης δεν επιθυμεί καθόλου να γίνει αποδέκτης ή/και να κάνει χρήση της δωροκάρτας που του έχει αποσταλεί μπορεί να επικοινωνήσει με την Taxibeat στο help@taxibeat.com και να το δηλώσει το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης για τη λήψη της δωροκάρτας κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, η Taxibeat θα αφαιρέσει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη δωροκάρτα από το λογαριασμό του και να το επιστρέψει στον αποστολέα,, άλλως μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας το ποσό θα παραμείνει διαθέσιμο προς χρήση από τον αποδέκτη και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων στον αποστολέα (ακόμη και σε περίπτωση μη χρήσης της δωροκάρτας). 
 4. Εφόσον ο αποδέκτης της δωροκάρτας δεν είναι μέλος του taxibeat, τότε το ποσό που θα καταβάλλει ο αποστολέας της δωροκάρτας δεν θα πιστωθεί σε κάποιο λογαριασμό αλλά θα παραμείνει δεσμευμένο στον λογαριασμό του αποστολέα της κάρτας μέχρι να ενεργοποιήσει ο αποδέκτης την δωροκάρτα με την εγγραφή του στην Πλατφόρμα της Taxibeat. Μετά την πληρωμή ο αποστολέας της δωροκάρτας θα πρέπει να αποστείλει ο ίδιος ένα sms ή άλλου τύπου μήνυμα προς τον παραλήπτη της δωροκάρτας με το οποίο θα τον ενημερώνει για την δωροκάρτα και την αξία της και θα τον καλεί να εγγραφεί στην Πλατφόρμα Taxibeat για να ενεργοποιήσει την δωροκάρτα του εντός το αργότερο 15 ημερών από την πληρωμή της δωροκάρτας. Προσοχή: η προθεσμία υπολογίζεται από την ημερομηνία πληρωμής της δωροκάρτας και όχι από την ημερομηνία αποστολής του sms από τον αποστολέα της δωροκάρτας. Ο αποστολέας φέρει ο ίδιος την ευθύνη προσήκουσας αποστολής του sms/ μηνύματος και τήρησης των χρονικών ορίων που τίθενται για την ενεργοποίηση της δωροκάρτας καθώς και το κόστος για την ως άνω αποστολή του sms με βάση τις ισχύουσες χρεώσεις του παρόχου κινητής τηλεφωνίας του. Η δωροκάρτα δύναται να ενεργοποιηθεί μόνον με εγγραφή του λήπτη από τον συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο αποστολέας στο Taxibeat. Με την εγγραφή του λήπτη αποδεσμεύεται το ποσό και πιστώνεται στον λογαριασμό της Taxibeat. Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω προθεσμία και δεν ενεργοποιηθεί η δωροκάρτα κατά τα ανωτέρω από τον συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί, τότε το ποσό που έχει καταβάλλει ο αποστολέας θα αποδεσμεύεται και θα επαναπιστώνεται στο λογαριασμό του αποστολέα (ο οποίος θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία από την αρχή – αν το θελήσει- για την αποστολή νέας δωροκάρτας στον ίδιο λήπτη), ο δε αριθμός κινητού του λήπτη θα διαγράφεται πλήρως από την Πλατφόρμα. Τόσο ο αποστολέας όσο και ο λήπτης της δωροκάρτας δεν έχουν καμία απολύτως αξίωση κατά της Taxibeat από την μη ενεργοποίηση της δωροκάρτας εφόσον έχει παρέλθει η ως άνω προθεσμία.
 1. H ηλεκτρονική δωροκάρτα εκδίδεται από την Taxibeat αποκλειστικά και μόνον ως μέσο πληρωμής για την αποπληρωμή των υπηρεσιών ταξί τρίτων μεταφορέων που θα λάβει ο λήπτης με τη χρήση της Πλατφόρμας Taxibeat. Ως εκ τούτου για να γίνει χρήση της δωροκάρτας θα πρέπει απαραιτήτως ο αποδέκτης της δωροκάρτας να είναι εγγεγραμμένο μέλος της Taxibeat. H αξία της δωροκάρτας μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε διαδρομές ταξί με Taxibeat και όχι σε διαδρομές Taxibeat Boxi.

Οι Gift Cards έχουν ονομαστική αξία από 10 € έως 300€. Η ονομαστική αξία των Gift Cards αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό που έχει πιστωθεί στις εν λόγω κάρτες από το μέλος που πλήρωσε (αποστολέας της Gift Card). Η Gift Card δεν επιστρέφεται (με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και 4 ανωτέρω), δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα. H Gift Card δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά άλλων Gift Cards ή κουπονιών που προσφέρει η Taxibeat. Η Gift Card είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, συνδέεται δε μοναδικά με συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του λήπτη από τον οποίο αριθμό θα πρέπει να γίνει και η εξαργύρωσή της μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς από τον τρίτο μεταφορέα (δια μέσου της Πλατφόρμας Taxibeat). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Gift Card από άλλο κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κινητού τηλεφώνου, το μέλος της Taxibeat θα πρέπει να μεταβεί στο Προφίλ του στην εφαρμογή και να τροποποιήσει κατάλληλα τα στοιχεία του, άλλως δεν θα δύναται να χρησιμοποιήσει την δωροκάρτα του δια μέσου του νέου αριθμού.  

Η Gift Card δεν έχει ημερομηνία λήξης και δύναται να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε από τον λήπτη της. Η Taxibeat πάντως διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την χρήση των Gift Cards ενημερώνοντας σχετικά τους κατόχους με την αποστολή sms, email ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και θέτοντας σε αυτούς μια προθεσμία εξάντλησης του υπολοίπου τους, άλλως μετά το πέρας της προθεσμίας το υπόλοιπο της κάρτας θα διαγράφεται αυτομάτως και αυτή θα καθίσταται ανενεργή. Επίσης η Gift Card καθίσταται αυτομάτως ανενεργή σε περίπτωση που ο λήπτης της πάψει να είναι μέλος της Taxibeat (διαγραφεί από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο).

 1. Όταν πληρωθεί μια υπηρεσία μεταφοράς με την χρήστη του υπολοίπου της Gift Card δεν δίνονται ρέστα. Το υπόλοιπο ποσό που είναι πιστωμένο στην κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αγορές. Η Gift Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν μοναδικός τρόπος πληρωμής είτε σε συνδυασμό και με άλλους τρόπους πληρωμής όπως μετρητά, πιστωτική/ χρεωστική κάρτα κλπ. μέσα πληρωμών ή ακόμη και σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή κουπόνια που εκδίδει η Taxibeat και δικαιούται ο λήπτης. Δηλαδή, εάν ο λήπτης οφείλει να καταβάλει στον μεταφορέα ένα ποσό που υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό που είναι πιστωμένο στην κάρτα, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής που έχει προεπιλέξει ο επιβάτης για τη διαδρομή του. Η Gift Card μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσες συναλλαγές επιθυμεί ο κάτοχος μέχρι να δαπανηθεί το συνολικό ποσό που είναι πιστωμένο σε αυτήν. Σε περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης συναλλαγών, ο κάτοχος της κάρτας θα εξοφλεί το αντίτιμο της αγοράς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής προβλέπεται από την Taxibeat και θα χρησιμοποιήσει την Gift Card του σε επόμενη συναλλαγή.
 1. Ο κάτοχος της Gift Card φέρει προσωπικά την ευθύνη για τη φύλαξη και σωστή χρήση της. Ειδικότερα δεδομένου ότι αυτή συνδέεται μοναδικά με συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, σε περίπτωση απώλειας του κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Taxibeat με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@taxibeat.com. Η Taxibeat δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ακυρώσει συναλλαγή ή να επιστρέψει χρήματα λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Gift Card, εφόσον δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί από τον κάτοχο της. Η Taxibeat δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στην Gift Card η δε Gift Card δεν αντικαθίσταται και ο κάτοχος  δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης έναντι της Taxibeat.
 2. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Taxibeat αποποιείται κάθε εγγύηση αναφορικά με τη Gift Card, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων που αφορούν στην εμπορευσιμότητα και στην καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε περίπτωση που η Gift Card  δεν λειτουργεί από υπαιτιότητα της Taxibeat, η ευθύνη της Taxibeat περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην πίστωση του μη δαπανηθέντος υπολοίπου της αρχικής δωροκάρτας.
 3. Η χρήση της Gift Card συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τον κάτοχο/λήπτη της κάρτας.

 

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το Taxibeat. Γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες. 

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Taxibeat ή το λογισμικό μας.

Οι ίδιοι ορισμοί ισχύουν για τη δήλωση απορρήτου, όπως στην παράγραφο 1 των όρων και προϋποθέσεων.

1. Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό του Taxibeat, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της κράτησής από εμάς, ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσεις, ή μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους.

Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις κρατήσεις σας (για υπηρεσίες ταξί) και να παρέχουμε τις υπηρεσίες Taxibeat σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς ή κατά τη χρήση των Taxibeat υπηρεσιών.

Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Taxibeat για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας και τα συνδέουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία, μολονότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες κατά κύριο λόγο για να υποστηρίξουμε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις Taxibeat υπηρεσίες.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες τοποθεσίας (την κινητή ή άλλη συσκευή γνωστοποίησης τοποθεσίας σας για τη μετάδοση δεδομένων θέσης) και έναν κωδικό. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat και να απολαύσετε τις Taxibeat υπηρεσίες μας χωρίς κόστος. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας που παρέχετε στο προσωπικό σας προφίλ κατά την εγγραφή δεν αποθηκεύονται από εμάς, αλλά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα που εκτελούν την πληρωμή μέσω της πιστωτικής κάρτας προς τα τρίτα μέρη στα οποία οφείλετε για τις υπηρεσίες μεταφοράς που λάβατε από αυτά.

Λογαριασμός Χρήστη

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας να χρησιμοποιούν το λογισμικό υπό την επωνυμία ή το λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν να πληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν και να είναι υπεύθυνοι για όλες τις άλλες πτυχές της χρήσης τους. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους του λογισμικού αυτού με το όνομα ή το λογαριασμό σας. 

Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες εντοπισμού κατά τη χρήση του λογισμικού μας ή της υπηρεσίας Taxibeat, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των γεωγραφικών περιοχών. Εάν ταξιδεύετε με όχημα που έχετε κλείσει μέσω της υπηρεσίας Taxibeat, το κινητό τηλέφωνο του οδηγού θα καταγράψει τις συντεταγμένες του GPS σας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε το ιστορικό των διαδρομών σας και δεν τις χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό.

Συλλέγουμε επίσης τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της κινητής συσκευής σας, θα εντοπίζουμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε του οδηγούς που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας, να ορίζετε την τοποθεσία παραλαβή σας, και οι οδηγοί μας να μπορούν να βρουν την τοποθεσία από την οποία εσείς επιθυμείτε να σας παραλάβουν. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό εκπλήρωσης του αιτήματός σας. Δύναται να συλλέξουμε επίσης την γεω-τοποθεσία σας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε το Taxibeat, μόνο σε περίπτωση που έχετε συναινέσει, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά επιπλέον υπηρεσίες μας βασισμένες στην γεω-τοποθεσία σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μην επιτρέψετε περαιτέρω στην εφαρμογή μας να χρησιμοποιεί τη γεω-τοποθεσία σας με το να την απενεργοποιήσετε στο επίπεδο της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως βιογραφικό, φύλο και εθνικότητά σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την περιοχή της ηλεκτρονικής μας σελίδας για να καθορίσουμε τα προσόντα σας σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να κανονίσουμε μια συνέντευξη.

3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας Taxibeat. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Taxibeat χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των διαδρομών σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε διαδρομές, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, για να στείλουμε SMS επιβεβαίωσης της άφιξης του οδηγού στον καθορισμένο προορισμό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα.

Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το Taxibeat, όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο help@taxibeat.com. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με κρατήσεις ταξί (π.χ. sms που σχετίζονται με την κράτησή σας: «το ταξί έχει φτάσει στον καθορισμένο προορισμό»).

4. Εξυπηρέτηση πελατών

 Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους οδηγούς

Όπως γνωρίζετε, οι Taxibeat υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους οδηγούς ταξί με εσάς, έναν πάροχο υπηρεσιών ταξί. Για να προχωρήσουμε την κράτησή σας πρέπει να μοιραστούμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας με τον οδηγό που θα παρέχει τις υπηρεσίες σε εσάς. Για να ολοκληρώσουμε την κράητης, πρέπει να παρέχουν την τοποθεσία παραλαβή στον οδηγό για την επίσπευση της διαδρομής – ίδιες πληροφοίες που ο οδηγό θα λάμβανε από εσάς εάν τον καλούσατε απευθείας. Ζητούμε από τους οδηγούς να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς μόνο, και να μην αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορέις πέρα από τη διάρκειας της κάθε υπηρεσίας ταξί που παρέχουν. Με την κράτησή σας, με την παρούσα μας εξουσιοδοτείτε να μοιράζουμε τις όλες τις σχετικές πληροφορίες κράτησης με κάθε οδηγό που έχει οριστεί από εσάς για να σας παρέχει τις υπηρεσίες ταξί.

Να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους οδηγούς, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτούς. Ενώ εμείς ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι οδηγοί δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του οδηγού, ή διαφήμιση από έναν οδηγό, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον οδηγό. Οδηγοί μέσω του δικτύου Taxibeat ενδέχεται επίσης να έχουν δικές τους ιστοσελίδες. Το Taxibeat δεν είναι υπεύθυνο για το πώς οι οδηγοί μπορεί να συλλέγουν τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οδηγό σχετικά με την πολιτική απορρήτου της δικής του ιστοσελίδας (αν υπάρχει) και πως αυτός θα έχει πρόσβαση ή θα χρησιμοποιεί τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες.

 Στο τέλος της διαδρομής σας, αν αξιολογήσετε τον οδηγό που παρείχε τις υπηρεσίες του σε εσάς, με την παρούσα συμφωνείτε και δέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων, μπορούν να αποσταλούν επίσης και στον οδηγό.

6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με άλλους οδηγούς

Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τους οδηγούς, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών μας (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας), αν και απαιτούμε, οι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πληροφορίες σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που επιτελούν για μας και όχι για δικό τους όφελος,
 • Με μια μητρική εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου,
 • Με μια εταειρία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας, στην οποία περίπτωση η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου,
 • Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν

– είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή παρόμοια νομική διαδικασία

– πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε τον νόμο

– πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας ή τους χρήστες του λογισμικού, ή άλλες υπηρεσίες,

 • Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας.

 Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες γεω-τοποθεσίας εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου.

Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «session cookie (περιόδου λειτουργίας)» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στη φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας.

Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες Taxibeat σε τρίτους.

8. Έλεγχος των στοιχείων σας

Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των μελών μας, ή στέλνοντας μας ένα email στο help@taxibeat.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@taxibeat.com. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας.

9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε;

 Το κουμπί μας «Επικοινωνία», ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

10. Ασφάλεια

Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές τις γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls και SSL (Secure Socket Layers) για την προστασία των πληροφοριών σας – όπως αναφορά στον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας τον οποίο διατηρούμε (δεν διατηρούμε όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας). Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.

11. Πείτε το σε έναν φίλο

 Αν επιλέξετε συστήσετε την εταιρεία μας σε έναν φίλο για την ιστοσελίδα μας ή μια θέση εργασίας μέσω της σχετικής μας υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς και την παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας.

Ο φίλος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο help@taxibeat.com για να ζητήσει τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας.

12. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (λειτουργίες) και Widgets

Το λογισμικό μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών δικτύων, όπως το κουμπί «Μ’ αρέσει» του Facebook και widgets όπως το κουμπί  «Μοιράσου το», ή μίνι-διαδραστικά προγράμματα που εκτελούνται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, και μπορεί να ορίσουν ένα cookie ώστε να ενεργοποιήσουν το στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά. Οι λειτουργίες και τα widgets των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φιλοξενούνται είτε από τρίτους είτε κατευθείαν στο λογισμικό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρίας που τις παρέχει.

13. Δημόσια Φόρουμ

Το λογισμικό μας προσφέρει στο κοινό blogs ή φόρουμ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβαστούν, συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε στην αφαίρεση των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@taxibeat.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αν και γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.

 

14. Δωροκάρτα

Έκαστος χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει δικαίωμα χρήσης του  αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί στο Taxibeat (ως συνδρομητής ή ως νόμιμος χρήστης αυτού), η δε μοναδικότητα του κινητού ταυτοποιείται με την χρήση  του κωδικού πρόσβασης (PIN) κατά την εγγραφή στην Πλατφορμα της Taxibeat. Ως εκ τούτου ευλόγως λογίζεται από την Taxibeat ότι κάθε φορά που χρησιμοποιεί ένας χρήστης το συγκεκριμένο αριθμό κινητού από το οποίο έχει εγγραφεί στην Πλατφόρμα αφορά τον ίδιο τον χρήστη (εκτός και αν ενημερωθεί εγγράφως με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@taxibeat.com) για την απώλεια, καταστροφή ή αλλαγή του αριθμού του.

Με την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία Taxibeat παρέχεται η ρητή συγκατάθεσή του για την χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσει προς επικοινωνία μαζί του για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Gift Card (όπως αναλύονται στο άρθρο 2 της παρούσας  Πολιτικής Απορρήτου). Ειδικότερα ο χρήστης αποδέχεται ότι δύναται να λάβει ενημέρωση με push notification, sms ή και email σε σχέση με την λήψη μιας Gift Card από έτερο χρήστη του Taxibeat καθώς και κάθε άλλη ενημέρωση σε σχέση με την χρήση και την διαδικασία που αφορά στην Gift Card (εφόσον ενεργοποιηθεί η Gift Card). Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί τη λήψη της Gift Card από έναν αποστολέα (έτερο μέλος του Taxibeat) δύναται να αποκρούσει αυτή αποστέλλοντας σχετικό email στο help@taxibeat.com εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης (παράγραφος 3 του άρθρου 16).

Εφόσον ένας χρήστης επιθυμεί να αγοράσει μια Gift Card θα πρέπει να ορίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου έτερου εγγεγραμμένου χρήστη ή μη χρήστη της Taxibeat ως λήπτη της Gift Card. Στο πλαίσιο αυτό δύναται κατά την ελεύθερη επιλογή του είτε να εισάγει ο ίδιος τον αριθμό του τρίτου λήπτη είτε να επιτρέψει προσωρινά στην εφαρμογή την πρόσβαση στις Επαφές τους στο κινητό του τηλέφωνο αποκλειστικά και μόνον προς εξεύρεση του κινητού τηλεφώνου του λήπτη με βάση το όνομα αποθήκευσης του τηλεφώνου στις Επαφές του. Η πρόσβαση στις Επαφές του χρήστη είναι εντελώς αυτόματη και προσωρινή, γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνσή του για την εξεύρεση του σωστού αριθμού που αντιστοιχεί στον λήπτη, ενώ η Taxibeat δεν αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των επαφών αλλά μόνον στο αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στο όνομα επαφής που θα εισάγει ο χρήστης. Η Taxibeat δεν επεξεργάζεται, δεν συλλέγει και δεν αποθηκεύει κανένα απολύτως στοιχείο των Επαφών του Χρήστη πλην του αριθμού τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της υπηρεσία της Gift Card.

Eφόσον ο αποδέκτης της δωροκάρτας είναι μη χρήστης της Taxibeat, τότε ο αποστολέας δηλώνει ότι κατέχει νόμιμα τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του τρίτου λήπτη, ότι πιστοποιεί την ταυτότητά του με τον επιθυμητό λήπτη της δωροκάρτας και ότι φέρει την πλήρη ευθύνη για την προσήκουσα επικοινωνία με τον λήπτη και την σύννομη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του για τους σκοπούς ενεργοποίησης της δωροκάρτας του. H Taxibeat δεν γνωρίζει και δεν έρχεται σε ουδεμία επαφή ή επικοινωνία με τον λήπτη. Ο λήπτης της κάρτας στη συνέχεια με δική του πρωτοβούλια θα εγγραφεί εφόσον το επιθυμεί ως μέλος της Taxibeat και θα διέπεται από το σύνολο των όρων της Πλατφόρμας και την πολιτική απορρήτου αυτής. Η Taxibeat για λόγους καθαρά τεχνικής φύσεως και δυνατότητας ενεργοποίησης της συγκεκριμένης κάθε φορά δωροκάρτας, συλλέγει εντελώς προσωρινά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του επιθυμητού λήπτη της δωροκάρτας. Σε περίπτωση μη εγγραφής του λήπτη στην Πλατφόρμα εντός 15 ημερών, τότε ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του διαγράφεται από την Πλατφόρμα.

15. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου

Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.

Οδηγός

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Taxibeat προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo Taxibeat Limited, που είναι Αγγλική εταιρεία και/ ή οποιαδήποτε θυγατρική του εταιρεία (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Taxibeat μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει.

Διαρκώς αναζητούμε τρόπους ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε το Taxibeat. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

 Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από το Taxibeat Limited και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρεία» αφορούν το Taxibeat Ltd και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρείες,
 • «Επιβάτης(-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας,
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στο Taxibeat Ltd και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να ‘καλέσετε’ ταξί,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Οδηγός(-οι)» αφορούν τους νόμιμους οδηγούς ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή για οδηγούς και των οποίων η συμμετοχή ως Οδηγοί, είναι αποδεκτή από το Taxibeat,
 • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς,
 • «Υπηρεσίες Taxibeat» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από το Taxibeat με την χρήση του λογισμικού του,και
 • «Υπηρεσίες ταξί» αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους οδηγούς στους επιβάτες.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας 

Μέσα από το λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι οδηγοί ταξί έχουν την ευκαιρία να λάβουν εντολές μετακίνησης και τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω Taxibeat.

Για το σκοπό αυτό, η ταυτότητά σας θα διαβιβαστεί στους επιβάτες κάθε φορά που ο επιβάτης αναζητά ένα ταξί μέσω Taxibeat. Στον επιβάτη θα παρασχεθούν το όνομα και το επίθετό σας, ο αριθμός τηλεφώνου, η φωτογραφία, οι πινακίδες του οχήματος, ο τύπος του οχήματος, η τοποθεσία, οι γλώσσες που ομιλούνται, το ποσοστό αποδοχής κλήσεων, χρέωση για μεταφορά αντικειμένων οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται όπως κλιματισμός, φορτιστής κινητού, μεταφορά κατοικιδίων ζώων, τα σχόλια των επιβατών και ο αριθμός των αξιολογήσεων. Μόλις εκκινήσετε την εφαρμογή και θέσετε τον εαυτό σας σε κατάσταση «Διαθέσιμος», η τοποθεσία σας μπορεί να εντοπιστεί από όλους τους επιβάτες και τους λοιπούς χρήστες. Οι αντίστοιχες πληροφορίες τοποθεσίας του επιβάτη, προορισμού του αντικειμένου, στοιχείων παραλήπτη και αποστολέα, θα καθορίζονται μόνο όταν ο επιβάτης σας καλεί μέσω του λογισμικού του Taxibeat.

Δεν είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας μίσθωσης, ούτε ένας φορέας μεταφοράς, ούτε φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τον επιβάτη. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να μεταφέρετε έναν επιβάτη ή ένα αντικείμενο μέσω Taxibeat, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον επιβάτη ο οποίος σας μίσθωσε. Είναι στην ευχέρεια σας να προσφέρετε υπηρεσίες που μπορεί να προγραμματίζονται μέσω της χρήσης του λογισμικού ή της υπηρεσίας Taxibeat. To Taxibeat προσφέρει πληροφορίες και μια μέθοδο εύρεσης επιβατών, αλλά δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες ταξί και ταχυδρομείου ή να ενεργεί καθ’οιονδήποτε τρόπο ως φορέας μεταφορών και ταχυδρομείου και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τους επιβάτες και τα αντικείμενα που αποστέλλουν μέσω του λογισμικού του Taxibeat. 

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των Taxibeat υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μέρική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται. 

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

3. Χρεώσεις

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο οδηγός πρέπει να αποδώσει στο Taxibeat προμήθεια σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του Taxibeat που έχει δηλωθεί στην ενότητα του οδηγού στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης χώρας, για κάθε διαδρομή που κλείνει μέσω της υπηρεσίας του Taxibeat ως αμοιβή για τη χρήση των υπηρεσιών του Taxibeat προς εσάς. 

Οι διαδρομές που κλείνονται μέσω της υπηρεσίας Taxibeat θα υπολογίζονται από το λογισμικό σύστημα και θα αθροίζονται στο τέλος κάθε μήνα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της εγκατεστημένης εφαρμογής σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σας, όπου εμφανίζεται το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς στο Taxibeat, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις διαδρομές που μισθώνονται μέσω Taxibeat. 

Θα πρέπει να κάνετε την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του προηγούμενου μήνα, κατά τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές μέρες κάθε μήνα. Δέχεστε ότι το σχετικό τιμολόγιο μπορεί να σας αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμής τιμολογίου, για οποιονδήποτε λόγο, θα δώσει το δικαίωμα στο Taxibeat να αυξήσει το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς με τόκους υπερημερίας από 1% (ένα τοις εκατό) ανά μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Taxibeat μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αναστείλει ή να ακυρώσει την πρόσβασή σας στο λογισμικό. 

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν φόρων, τελών, παρακρατήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σχετικά με την καταβολή του άνωθεν τέλους. Η υπηρεσία μας είναι δωρεάν για τους επιβάτες. Σε αντίθεση με πολλές άλλες υπηρεσίες, δεν χρεώνουμε τον επιβάτη για την υπηρεσία μας και δεν θα προσθέσουμε καμία επιπλέον χρέωση (κράτησης) για τη διαδρομή με το ταξί. Ο επιβάτης δεν θα χρεωθεί από εμάς, μιας και εκείνος θα πληρώσει απευθείας εσάς για το δρομολόγιο σας.

Αναφορικά με τις καταβολές των κομίστρων ο οδηγός ταξί δηλώνει υπεύθυνα προς το Taxibeat:

 • Ο οδηγός αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα: α) ότι η Taxibeat με εντολή του οδηγού, εισπράττει δια μέσου της εφαρμογής της (application) το κόμιστρο που πληρώνει ο πελάτης για την μεταφορά του για λογαριασμό του οδηγού (είσπραξη για λογαριασμό τρίτου) και β) Το δικαίωμα της Taxibeat για συμψηφισμό της προμήθειας που οφείλει στην Taxibeat ο οδηγός για την υπηρεσία της, με το σύνολο των κομίστρων που εισπράττει για λογαριασμό του η Taxibeat και οφείλει να του καταβάλλει κατά τα κατωτέρω. Το παρόν λογίζεται ως δήλωση συμψηφισμού προς τον οδηγό και επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που θα συνυπάρξουν. Η εκκαθάριση των ποσών που εισπράχθηκαν υπέρ του οδηγού και ο συμψηφισμός (παρακράτηση) της προμήθειας που δικαιούται η Taxibeat (στο εξής το «οφειλόμενο ποσό») και κατόπιν η απόδοσή του στον οδηγό με κατάθεση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό γίνεται κάθε όποτε ο ίδιος το επιθυμεί.
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει ο οδηγός στη Taxibeat για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού (ο «δηλωθείς λογαριασμός») είναι αληθή, ορθά και αφορούν λογαριασμό στον οποίο είτε ο ίδιος ο οδηγός είναι δικαιούχος (ή συνδικαιούχος), είτε αφορά σε πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τον οδηγό με σχέση εργοδοσίας ή/και φέρει εν γένει την υποχρέωση καταβολής ή άλλη νόμιμη σχέση με τον οδηγό (κατ’ επιλογή του οδηγού). Επίσης ο οδηγός δηλώνει ότι διαθέτει ειδική εντολή από το τυχόν τρίτο πρόσωπο τόσο προς χρήση των υπηρεσιών του Taxibeat όσο και προς καταβολή του οφειλόμενου ποσού στον εν λόγω λογαριασμό. Η παρούσα δήλωση ισοδυναμεί με έγκριση του δανειστή (οδηγού ταξί) προς καταβολή σε τρίτο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τα στοιχεία που δηλώνουν οι οδηγοί και βασίζεται στις ως άνω δηλώσεις τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση απόδοσης του οφειλόμενου ποσού προς τον οδηγό (απόσβεση ενοχής) εφόσον έχει καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό σε λογαριασμό που έχει δηλώσει κατά τα ανωτέρω ο οδηγός.
 • Έκαστος οδηγός φέρει ο ίδιος την ευθύνη  για την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων καθώς και για την έκδοση των νομίμων παραστατικών (τόσο προς τον πελάτη που κατέβαλλε το κόμιστρο όσο και προς την Taxibeat για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού). Επίσης οφείλει να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία προς την Taxibeat για την έκδοση του νομίμου παραστατικού της για την προμήθεια που εισπράττει. Ο οδηγός δηλώνει ρητώς ότι ο αναφερόμενος ως λήπτης του τιμολογίου της Taxibeat είναι το πρόσωπο που φέρει την υποχρέωση καταβολής της προμήθειας προς την Taxibeat. Σε κάθε περίπτωση το Taxibeat υποχρεούται εφόσον τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916)

4. Απόρρητο

Το Taxibeat χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας,  και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στη δήλωση απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

5. Εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat μόνο εάν έχετε εγγραφεί.

Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν εγγραφούν στο Taxibeat. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών Taxibeat λόγω της ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία Taxibeat. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Δεσμεύεστε επίσης από τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών Taxibeat ιδιαίτερα από οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία, τα τιμολόγια και τις τιμολογιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μεταφορές ταξί. Θα πρέπει να δέχεστε εντολές μεταφοράς μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο εάν έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη μεταφορά με ταξί, ή αν απασχολείστε από τον κάτοχο της έγκρισης, και αν συμμορφώνεστε και πληροίτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά με ταξί. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή σας ζητηθεί από χρήστη ή το Taxibeat. Επιπλέον, ένας χρήστης ο οποίος είναι υπάλληλος εξασφαλίζει ότι ο εργοδότης του (ανάδοχος ταξί) εγκρίνει τη χρήση του Taxibeat. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη σχέση αυτή θα πρέπει να επισημανθούν αμέσως στο Taxibeat. Οι απαιτήσεις των ισχυόντων τοπικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση.

Η εγγραφή στο Taxibeat και η χρήση του από εσάς ως οδηγός, είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του λογαριασμού σας σε τρίτα πρόσωπα. Παραβίαση αυτή οδηγεί σε άμεση, οριστική και αμετάκλητη διακοπή της συνεργασίας σας με το Taxibeat.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως επιβάτης ή ως οδηγός. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους επιβάτες είναι διαφορετικές από των οδηγών.

Με την εγγραφή σας στο Taxibeat, συμφωνείτε: 

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Το Taxibeat δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν το Taxibeat έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, το Taxibeat έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως επιβάτη είτε ως οδηγού, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Taxibeat υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας,
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Taxibeat: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό το Taxibeat· για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων, 
 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε ευλόγα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας, 
 4. και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από τρίτους χρήστες του Taxibeat. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους περιεχόμενο στα πλαίσια της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας, 
 5. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας του Taxibeat, 
 6. να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς. Το παρόν δεν ισχύει, μόνο αν εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του άλλου χρήστη, 
 7. να αντιμετωπίζετε τους επιβάτες που σας συστήθηκαν μέσω Taxibeat με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς, 
 8. να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές αγωγές εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας συμφωνίας, 
 9. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με το όνομα της εταιρίας Taxibeat. Επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 10. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό Taxibeat για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία,
 11. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας Taxibeat μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον  πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών,
 12. ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση του ταξί σας (ελεύθερο ή μισθωμένο) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί επιβάτες που συμμετέχουν στο Taxibeat να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση του ταξί σας, 
 13. ότι από τη στιγμή που μπορείτε να εντοπιστείτε μέσω της ενεργής εφαρμογής από κοντινούς πιθανούς συμμετέχοντες επιβάτες, μπορείτε να δεχτείτε διαθέσιμες εντολές μεταφοράς οι οποίες υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή είναι ενεργή και το όχημά σας ελεύθερο, 
 14. να ανταποκριθείτε άμεσα στην κλήση που σας έγινε από τον επιβάτη, ενημερώνοντας τον για την επιλογή σας να του παρέχετε ή όχι τις υπηρεσίες σας, μέσα σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα σαράντα (40) δευτερόλεπτα. Η παρέλευση αυτού του χρόνου χωρίς να απαντήσετε ισοδυναμεί με απόρριψη της κλήσης του επιβάτη και δεν έχετε κανέναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, 
 15. να αναλάβετε όλα τα έξοδα, κόστη, τέλη, φόρους και εισφορές για τη συντήρηση και λειτουργία του οχήματος που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των καυσίμων, των εργαλείων καθαρισμού, του εξοπλισμού, των τελών κυκλοφορίας, τις επιθεωρήσεις και επισκευές μεταξύ άλλων, 
 16. να διατηρείτε και να χειρίζεστε το τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες ώστε να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό, όπως τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας που είναι συμβατή με το λογισμικό, τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, τα πακέτα δεδομένων, το GPS, μεταξύ άλλων, 
 17. στην αποκλειστική ευθύνη σας υπόκεινται όλα τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, οι διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που απορρέουν από εσάς, λόγω της άσκησης της δραστηριότητάς σας ή την παροχή των υπηρεσιών ταξί, 
 18. να παρέχετε και να εμφανίζετε στο όχημά σας διαφημιστικό και προωθητικό υλικό σε μέρος τέτοιο που οι επιβάτες να μπορούν εύκολα να δουν και φτάσουν. Τέτοιο υλικό παρέχεται σε εσάς από το Taxibeat.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat. Το Taxibeat δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Taxibeat στο help@taxibeat.com.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας. 

Αν αποδεχτείτε την κλήση από επιβάτη και θελήσετε να την ακυρώσετε λόγω ανακύψαντος κωλύματος, θα πρέπει να ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το Taxibeat δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών ταξί μεταξύ του επιβάτη και του οδηγού, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών ταξί, ή υπηρεσιών Taxibeat.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Taxibeat συμφωνείτε ότι δεν  θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού και (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα διακιώματά σας βάσει της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων· (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) να τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε, ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

7. Βαθμολογία και σχόλια επιβατών

Συμφωνείτε ότι οι επιβάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (εσάς και το όχημα). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους.

Το ολοκληρωμένο σχόλιο του επιβάτη μπορεί να (α) ανέβει στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του οδηγού με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) επιβατών για τη γνώμη του επιβάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του οδηγού, και (β) (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από το Taxibeat κατά την κρίση του (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή την βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το Taxibeat. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των επιβατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα.

8. Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Taxibeat, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε  την εταιρία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχους της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, συνεργαζόμενες εταιρίες, τους διανομείς, συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, διακαιοδόχους, πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική , έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οδηγό, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν,ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες)(συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το Λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.

9. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία μπορεί να σας συστήσει επιβάτες για σκοπούς μεταφοράς. Δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε επιβάτη και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την εταιρία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημιές που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον επιβάτη. Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τους επιβάτες. Δεν είμαστε σε θέση και δεν θα παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείρηση των πληρωμών μεταξύ εσάς και των επιβατών.  Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού, ή την υπηρεσία ταξί (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε επιβατών και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την εταιρεία από από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας ταξί ή της υπηρεσίας Taxibeat, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία Taxibeat. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, αναγνωρίζετε ότι το Taxibeat δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη.

10. Λήξη

Το Taxibeat μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) το Taxibeat αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στο Taxibeat, (iv) δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένος να παρέχετε μεταφορά με ταξί ή μισθωμένα οχήματα, (v) δεν συμμορφώνεστε με την υποχρέωσή σας να πληρώσετε τα τέλη άμεσα, ή αδυνατείτε να μεταφέρετε έναν επιβάτη μετά την αποδοχή της εντολής.

Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας. 

Το Taxibeat μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το Taxibeat δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας Taxibeat. 

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Taxibeat και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σας προς το Taxibeat.

Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή με την ακύρωση ή αναστολή του λογαριασμού σας, για οποιονδήποτε λόγο, η αμοιβή που πρέπει να καταβάλετε στο Taxibeat σχετικά με τις υπηρεσίες που παρασχέθησαν μέχρι την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας, ακύρωσης ή αναστολής, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη.

11. Διανοητική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Taxibeat ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Taxibeat για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Taxibeat και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. 

To Taxibeat δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων. 

Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και η Taxibeat υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και των δικαιοδόχων της.

12. Συντήρηση και Υποστήριξη

Το Taxibeat δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, το Taxibeat μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

13. Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

14. Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Taxibeat σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη. 

Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών. 

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η αδυναμία του Taxibeat κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του Taxibeat να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια. 

Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά  σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στο Λονδίνο. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

Η αρχική αγγλική έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί μετά από γραπτή αίτησή σας. 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 1 Φεβρουαρίου 2017

 

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το Taxibeat. Γι αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες. 

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Taxibeat ή το λογισμικό μας.

Οι ίδιοι ορισμοί ισχύουν για τη δήλωση απορρήτου, όπως στην παράγραφο 1 των όρων και προϋποθέσεων.

1. Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό του Taxibeat, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών προς τους επιβάτες, ώστε να μπορούν να σας επιλέξουν μέσα από εμάς, ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους.

Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις υπηρεσίες ταξί σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες Taxibeat σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς ή κατά την χρήση των Taxibeat υπηρεσιών.

Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Taxibeat για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας και τα συνδέουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία, μολονότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες κατά κύριο λόγο για να υποστηρίξουμε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις Taxibeat υπηρεσίες.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες τοποθεσίας (την κινητή ή άλλη συσκευή γνωστοποίησης τοποθεσίας σας για τη μετάδοση δεδομένων θέσης), το ονοματεπώνυμο, τη φωτογραφία για το προφίλ σας, τον τύπο του οχήματος, τις πινακίδες σας, έναν κωδικό πρόσβασης, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο ειδικής άδειας κυκλοφορίας και αν επιθυμείτε να μεταφέρετε αντικείμενα. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat και να απολαύσετε τις Taxibeat υπηρεσίες μας. Με την παρούσα συμφωνείτε και συναινείτε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους επιβάτες, εκτός από το email και φυσικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καθιστούμε προσωπικές τις υπηρεσίες ταξί σας στον επιβάτη που έχει το δικαίωμα να επιλέξει οδηγό. Ο επιβάτης αισθάνεται πιο άνετα να σας επιλέξει, όταν του παρέχουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες για εσάς και μπορεί να σας επιλέξει ξανά. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Λογαριασμός Χρήστη

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας να χρησιμοποιούν το λογισμικό υπό την επωνυμία ή το λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν να πληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν και να είναι υπεύθυνοι για όλες τις άλλες πτυχές της χρήσης τους. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους του λογισμικού αυτού με το όνομα ή το λογαριασμό σας. 

Επιπλέον ,συλλέγονται πληροφορίες εντοπισμού κατά τη χρήση του λογισμικού μας ή της υπηρεσίας Taxibeat, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των γεωγραφικών περιοχών.

Μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο θα καταγράψουμε τις συντεταγμένες του GPS σας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε το ιστορικό των διαδρομών σας και δεν τις χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό.

Συλλέγουμε επίσης τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες. Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της κινητής συσκευής σας, θα εντοπίζουμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να μπορεί να εμφανίζεται η τοποθεσία σας στον οδηγό ταξί που καλέσατε για να σας παραλάβει. Δύναται να συλλέξουμε επίσης την γεω-τοποθεσία σας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε το Taxibeat, μόνο σε περίπτωση που έχετε συναινέσει, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά επιπλέον υπηρεσίες μας βασισμένες στην γεω-τοποθεσία σας. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό εξεύρεσης ταξί και για να σας παρέχουμε επιπλέον υπηρεσίες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μην επιτρέψετε περαιτέρω στην εφαρμογή μας να χρησιμοποιεί την γεω-τοποθεσία σας με το να την απενεργοποιήσετε στο επίπεδο της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το αριθμό τηλεφώνου καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως βιογραφικό, φύλο και εθνικότητά. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την περιοχή της ηλεκτρονικής μας σελίδας για να καθορίσουμε τα προσόντα σας σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να κανονίσουμε μια συνέντευξη.

3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας Taxibeat. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Taxibeat χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των διαδρομών σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε διαδρομές, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, για να στείλουμε SMS επιβεβαίωσης της άφιξης του οδηγού στον καθορισμένο προορισμό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα.

Θα σας στέλνουμε  πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το Taxibeat όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο help@taxibeat.com. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με κρατήσεις ταξί (π.χ. sms που σχετίζονται με την κράτησή σας: «το ταξί έχει φτάσει στον καθορισμένο προορισμό»).

4. Εξυπηρέτηση πελατών

 Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους επιβάτες

Όπως γνωρίζετε, οι Taxibeat υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους επιβάτες με εσάς, έναν πάροχο υπηρεσιών ταξί. Για να σας καλέσει ένας επιβάτης πρέπει να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας με τον επιβάτη.  Ο επιβάτης αναζητά ταξί κοντά στην τοποθεσία του. Αν είστε διαθέσιμος, θα εμφανιστείτε στην αναζήτηση του πελάτη όπως επίσης και το πλήρες όνομά σας, η φωτογραφία του προφίλ σας, ο τύπος του οχήματός σας, οι πινακίδες, η χρέωσή σας σε περίπτωση μεταφοράς αντικειμένων, το ποσοστό αποδοχής κλήσεών σας από επιβάτες και η αξιολόγησή σας θα είναι στη διάθεση του επιβάτη. Αφού ο επιβάτης σας επιλέξει και σας καλέσει και εσείς αποδεχτείτε, και ο αριθμός τηλεφώνου σας θα είναι διαθέσιμος στον επιβάτη. Ζητούμε από τους επιβάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών και μόνο και να μην αποθηκεύουν τις πληροφορίες πέρα από τη μεμονωμένη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ταξί. Με τη χρήση του λογισμικού μας, μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες με κάθε επιβάτη για την παροχή των υπηρεσιών ταξί σας.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους επιβάτες, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτές. Ενώ εμείς ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι επιβάτες δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του επιβάτη, ή διαφήμιση από έναν επιβάτη, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον επιβάτη.

Στο τέλος της διαδρομής σας, αν αξιολογηθείτε από τον επιβάτη στον οποίο παρείχατε τις υπηρεσίες ταξί σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατηρήσεων, θα είναι επίσης διαθέσιμες σε όποιον χρησιμοποιεί το λογισμικό, ως μέρος της αξιολόγησής σας.

6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τρίτους

 Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τους επιβάτες, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών μας (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας), αν και απαιτούμε, οι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πληροφορίες σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που επιτελούν για μας και όχι για δικό τους όφελος.
 • Με μια μητρική εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου.
 • Με μια εταιρεία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας, στην οποία περίπτωση η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
 • Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν

– είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή παρόμοια νομική διαδικασία

– πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε τον νόμο

– πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας ή τους χρήστες του λογισμικού, ή άλλες υπηρεσίες.

 • Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας.

Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες γεω-τοποθεσίας εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου.

Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες

 Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «session cookie (περιόδου λειτουργίας)» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στην φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας.

Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες Taxibeat σε τρίτους.

8. Έλεγχος των στοιχείων σας

Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των μελών μας, ή στέλνοντας μας ένα email στο help@taxibeat.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@taxibeat.com. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας.

9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε

 Το κουμπί μας «Επικοινωνία», ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

 Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

10. Ασφάλεια

Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές τις γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls για την προστασία των πληροφοριών σας. Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.

11. Πείτε το σε έναν φίλο

 Αν επιλέξετε συστήσετε την εταιρία μας σε έναν φίλο για την ιστοσελίδα μας ή μια θέση εργασίας μέσω της σχετικής μας υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς και την παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας.

Ο φίλος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο help@taxibeat.com για να ζητήσει τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας.

12. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (λειτουργίες) και Widgets

Το λογισμικό μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών δικτύων, οπως το κουμπί «Μ’αρεσει» του Facebook και widgets όπως το κουμπί  «Μοιράσου το», ή μίνι-διαδραστικά προγράμματα που εκτελούνται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, και μπορεί να ορίσουν ένα cookie ώστε να ενεργοποιήσουν το στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά. Οι λειτουργίες και τα widgets των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φιλοξενούνται είτε από τρίτους είτε κατευθείαν στο λογισμικό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρίας που τις παρέχει.

13. Δημόσια Φόρουμ

Το λογισμικό μας προσφέρει στο κοινό blogs ή φόρουμ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβαστούν, συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε στην αφαίρεση των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@taxibeat.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αν και γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.

14. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου

Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 8 Ιουλίου 2015